Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov 2. zmluvná strana PDF
02.9.2021 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 Mestská futsalová únia Pievidza zmluvy/033-2021.pdf PDF kópia 62,38 kB
02.9.2021 Zmluva č. 4/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania NIŽO s.r.o., Prievidza zmluvy/032-2021a.pdf PDF kópia 2,67 MB
31.8.2021 Zmluva č. 3/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo zmluvy/031-2021.pdf PDF kópia 378,13 kB
31.8.2021 Zmluva č. 2/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo zmluvy/030-2021.pdf PDF kópia 383,75 kB
31.8.2021 Zmluva č. 1/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo zmluvy/029-2021.pdf PDF kópia 391,06 kB
27.8.2021 Kúpna zmluva č. Z202117561_Z INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen zmluvy/028-2021.pdf PDF kópia 245,86 kB
26.8.2021 Kúpna zmluva č. Z202117550_Z INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen zmluvy/027-2021.pdf PDF kópia 292,98 kB
25.8.2021 Kúpna zmluva č. Z202117534_Z INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen zmluvy/026-2021.pdf PDF kópia 483,67 kB
23.8.2021 Rozhodnutie predsedu TSK o odňatí správy majetku TSK Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín zmluvy/025-2021.pdf PDF kópia 166,87 kB
23.8.2021 Kúpna zmluva č. 4/2021 HRC SK, s.r.o., Handlová zmluvy/024-2021.pdf PDF kópia 333,23 kB
18.8.2021 Kúpna zmluva č. 3/2021 SHP a.s., Turčianske Teplice zmluvy/023-2021.pdf PDF kópia 351,63 kB
17.8.2021 Kúpna zmluva č. 2/2021 Fatra TIP s.r.o., Martin zmluvy/035-2021.pdf PDF kópia 346,97 kB
17.8.2021 Kúpna zmluva č. 1/2021 Libor Borko, Mäsiarstvo u Borku, Prievidza zmluvy/Kupna zmluva c.1-2021.pdf PDF kópia 336,9 kB
16.8.2021 Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 080/T/2006 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. zmluvy/020-2021.pdf PDF kópia 265,64 kB
29.7.2021 Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov OZ Jozue, Nitrianske Pravno zmluvy/021-2021.pdf PDF kópia 408,23 kB
01.7.2021 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 Mestská futsalová únia Prievidza zmluvy/019-2021.pdf PDF kópia 59,36 kB
16.6.2021 Dohoda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti Slovenská živnostenská komora, Žilina zmluvy/018-2021.pdf PDF kópia 104,39 kB
31.5.2021 Dohoda o čiastočnom ukončení Zmluvy o duálnom vzdelávaní č. 4/DV/2019 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. zmluvy/017-2021.pdf PDF kópia 158,03 kB
25.5.2021 Kúpna zmluva č. Z202110229_Z Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Bratislava zmluvy/015-2021.pdf PDF kópia 1,25 MB
13.5.2021 Projekt "Navzájom si pomáhame" Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza zmluvy/014-2021.pdf PDF kópia 94,28 kB

<< < 2 3 4 5 6 > >>