Aktuálne informácie

OZNAM PRE ŽIAKOV

Potvrdenia o návšteve školy je možné tlačiť po prihlásení z EduPage 

Návod: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 


Od 1. septembra 2008 sa poskytovanie stredoškolských štipendií realizuje podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.
Oznam o odoberaní časopisu GASTRO Žiaci našej školy majú možnosť každoročne odoberať gastronomický časopis GASTRO, ktorý informuje o dianí a aktuálnosti v gastronómii.
Sommeliersky kurz Naša škola poskytuje všetkým žiakom školy možnosť absolvovania sommelierskeho kurzu.
Barmanský kurz Naša škola poskytuje všetkým žiakom školy možnosť absolvovania barmanského kurzu pod vedením lektora Ing. Jozefa Rotha, prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie.