Aktuálne informácie

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

- Otvorenie školského roka sa uskutoční 2. 9. 2021 o 9:00 v triedach (podľa rozpisu http://www.kalina.sk/buxus/docs/Zoznam%20tried.pdf)
- Žiaci 1. ročníka sa stretnú na školskom dvore a triedni učitelia ich odvedú do tried
- Všetci žiaci sú povinní cez edupage odoslať vyhlásenie o bezpríznakovosti (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2462)
- Potvrdenia o návšteve školy rozdajú učitelia na triednickej hodine
- Vypísané tlačivá na autobusovú a železničnú dopravu odovzdajte triednym učiteľom, ktorí ich dajú hromadne potvrdiť
- Stravníci školskej jedálne sa musia vopred cez edupage prihlásiť na obed 
- Nástup na Školský internát je možný od 1. 9. 2021 od 14:00

 

OZNAM PRE ŽIAKOV

Potvrdenia o návšteve školy je možné tlačiť po prihlásení z EduPage 

Návod: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

 


Od 1. septembra 2008 sa poskytovanie stredoškolských štipendií realizuje podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.
Oznam o odoberaní časopisu GASTRO Žiaci našej školy majú možnosť každoročne odoberať gastronomický časopis GASTRO, ktorý informuje o dianí a aktuálnosti v gastronómii.
Sommeliersky kurz Naša škola poskytuje všetkým žiakom školy možnosť absolvovania sommelierskeho kurzu.
Barmanský kurz Naša škola poskytuje všetkým žiakom školy možnosť absolvovania barmanského kurzu pod vedením lektora Ing. Jozefa Rotha, prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie.