Deň narcisov

Deň narcisov

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok.
Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

28. apríla tohto roku sme si opäť mohli pripnúť žltý narcis aj v uliciach. K dobrovoľníkom verejnej zbierky sa pridali aj naši žiaci a za symbolické žlté kvietky vyzbierali 149,32 €. Táto suma bola odoslaná organizátorovi zbierky Lige proti rakovine.

Za obetavú pomoc pri organizovaní verejnej finančnej zbierky pre onkologických pacientov nám zaslala Liga proti rakovine poďakovanie. 


"Milí priatelia,

opäť v uliciach, opäť s aktívnym zapojením dobrovoľníkov - po dvoch
rokoch nútenej pauzy sa podarilo zrelaizovať 26. ročník Dňa narcisov.

My v Lige proti rakovine sme v tento deň dostali potrebnú dávku energie
a chuti pokračovať v našej činnosti s veľkým nasadením a entuziazmom.
Pramenia z toho, že ohlasy na návrat tohto slovenského fenoménu boli
mimoriadne potešiteľné. Veríme, že i vaši dobrovoľníci prichádzali so
správami o pozitívnom vnímaní Dňa narcisov prevažnou väčšinou
prispievajúcich a tiež dúfame, že sami dobrovoľníci mali z tohto dňa
radosť. Už prvé predbežné výsledky naznačovali, že návrat zbierky do
ulíc bol dobrý krok, že jej tradícia a tiež zmysluplnosť sú potvrdené
sumou, ktorú aktuálne evidujeme na účte a ešte to nie je suma konečná. 

Aktuálne vám môžeme oznámiť, že na špeciálnom účte Dňa narcisov je 830 000 EUR :)


cca do 15. júla čakáme na informáciu o výsledku zbierky mobilnej
(operátori si vyhradzujú právo na spracovanie výsledkov do 2 mesiacov od
ukončenia zbierky), kedy finálnu sumu 26. ročníka zbierky zverejníme na:
www.dennarcisov.sk i na našom FB profile.

Aj ak by už nepribudla žiadna suma (čo sa však nestane), už i aktuálny
výsledok zbierky je pre nás nečakaný. Sme veľmi vďační, pretože si
uvedomujeme náročnosť doby, ktorá zasahuje všetky oblasti života.
Podpora ľudí je pre nás neoceniteľná, pritom veľmi potrebná. Na
Slovensku ročne pribúda okolo 40 000 onkologických pacientov. Nedá sa
pomôcť všetkým a všade, ale veľkej skupine áno. Mnohí sa na nás obracajú
a pomáhame bez rozdielu všade a každému tak, ako nám naše možnosti a
schopnosti dovolia. Žiaľ, trend rakoviny je stúpajúci, preto si
uvedomujeme i našu úlohu na poli prevencie a radi budeme sprostredkúvať
o jej potrebe informácie celej verejnosti s akcentom na mladú generáciu.

Milí priatelia, ďakujeme, že ste sa aj napriek neistej dobe rozhodli
podieľať na jedinečnom dni – Dni narcisov, ktorého nečakaný výsledok
opäť dokázal, že ide o *najvzácnejšiu zbierku *a že projekty, na ktorých
každým dňom pracujeme, dávajú zmysel nielen nám, ale i vám, no
predovšetkým sú prínosom pre onkologických pacientov.

Budeme radi, ak si naše poďakovanie zaslané v prílohe pripnete na
nástenku, aby vám i dobrovoľníkom pripomínalo, akí vzácni pre nás ste.
Veríme, že o rok opäť prinesieme spolu do ulíc pozitívnu energiu,
spolupatričnosť, nádej.

Vážení a milí priatelia - jednoduché ďakujeme neobsiahne všetko, čo by
sme chceli povedať, ale hovoríme ho úprimne, s vďakou v srdciach a
vedomím, že bez vás všetkých by bol výsledok úplne iný.

Ďakujeme všetkým 402 školám*

Ďakujeme všetkým 10 139 dobrovoľníkom

Ďakujeme v mene Ligy proti rakovine i v mene každého onkologického
pacienta, ktorý sa nás s dôverou obráti a my sa snažíme jeho dôveru nesklamať.

Želáme vám pevné zdravie, veľa zaslúženého oddychu a budeme sa tešiť na
ďalšiu a ďalšiu spoluprácu vo viere, že 2 pandemické roky zostanú
mementom a spomienkou, ktorá bude blednúť...

S úctou k vašej práci, s vďakou za všetko,

tím Ligy proti rakovine


Pre vašu informovanosť o využívaní zdrojov zo zbierky: 
* ONKOPORADŇA - prostredníctvom Onkoporadne (0800 11 88 11,
poradna@lpr.sk) majú pacienti možnosť každodenného poradenstva
s odborníkmi z rôznych oblastí.

* SIEŤ ONKOPSYCHOLÓGOV - onkopsychológovia LPR sú k dispozícii
onkologickým pacientoma ich blízkym naprieč Slovenskom v ťažkých
chvíľach počas liečby i po nej.

* JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK - ak sa ľudia s onkologickým ochorením
ocitnú v hmotnej núdzi, môžu sa obrátiť so žiadosťou o finančnú výpomoc.

* "VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO!" - pre onkologické pacientky, ktoré prišli v
dôsledku liečby o vlasy, zabezpečujú ručne vyrobené parochne zo živých
vlasov a parochne z umelých vlasov.

* PODPORNÉ SKUPINY PRE PRÍBUZNÝCH A POZOSTALÝCH - onkologické ochorenie
zasahuje celú rodinu. LPR poskytuje psychologickú podporu aj blízkym,
ktorí sa starajú o pacienta a tiež tým, ktorí svojho blízkeho stratili.

* RODINNÉ A RELAXAČNÉ POBYTY - pobyty poskytujú relax, ponúkajú program
pod odborným vedením prispôsobený potrebám pacientov a ich rodín

* „NÁHRADNÝ DOMOV“ - Vv Bratislave a Košiciach zabezpečujú rodičom
ubytovanie počas hospitalizácie dieťaťa s onkologickou diagnózou.

* ADVOKÁCIA PACIENTA - vďaka dlhoročným skúsenostiam a kontaktom
nepretržite komunikujeme s príslušnými inštitúciami na Slovensku
i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov

* PREVENCIA A PUBLIKÁCIE*- pravidelnými edukačnými eventami, informovaním
verejnosti prostredníctvom letákov, prednášok pre firmy a školy
podporuje LPR prevenciu rakoviny.Na základe dopytu po informáciách
pripravuje LPR s odborníkmi materiály, ktoré na
požiadanie distribuuje do nemocníc, ambulancií a individuálnym záujemcom.

* PROGRAMY PRE PACIENTOV V CENTRÁCH POMOCI V BRATISLAVE, KOŠICIACH
A MARTINE*- celoročne organizujú vzdelávacie, pohybové a voľnočasové
aktivity pre onkologických pacientov."


Fotogaléria