Prevzatie dokladov - Málaga 2021

Študentom, ktorí sa zúčastnili mesačnej stáže v Málage boli odovzdané dokumenty Europassy - mobilita, zároveň sú registrovaní na Ministerstve školstva a Certifikát vydaný školou.