Na dve hodiny v Dánsku

Žiaci IV.L a IV.K sa pomyselne premiestnili na špeciálny program v odbore kuchár/čašník do upršaného Dánska, ktorý im predstavili účastníčky krátkodobej mobility. Prostredníctvom prezentácie im porozprávali o ceste, ubytovaní, výletoch a veľký dôraz kládli najmä na odbornú stránku pobytu.