Prezentácia o udržateľnosti potravín s triedou I.K

Trieda I.K sa zúčastnila prednášky o udržateľnosti potravín, ktorú si pripravila Ing. Tatiana Sigetová v rámci ukončenia mobility v Dánsku v programe Erasmus+. Prednáška bola teoretickou časťou, ktorá priamo súvisela s praktickým využitím vedomostí pri príprave jedál v rámci týždňa Dánskej kuchyne, ktorú pripravila Bc. Lívia Minichová.