Otvorená hodina nemeckého jazyka

Mgr. Ľubomír Jurík si v rámci výstupov v prebiehajúcom projekte Erasmus+ pripravil otvorenú hodinu nemeckého jazyka. Spolu s triedou 1.K predstavil vedeniu školy a učiteľom cudzích jazykov nové metódy vyučovania, ktoré budú obohatením pre vyučovanie a na spestrenie hodín.