Nebuďme ľahostajní!

Cieľom zbierky je podporiť ľudí utekajúcich pred vojnou, ľudí, ktorí stratili strechy nad hlavami a tých, ktorí, sa snažia prežiť v konflikte, ktorý zasahuje konkrétne ľudské osudy.