Literárna exkurzia Brodzany

Dňa 16. mája 2023 sa študenti triedy II.O s Mgr. Janou Dubinovou zúčastnili zážitkového vyučovania v Slovenskom múzeu A.S.Puškina v Brodzanoch. Žiaci mali možnosť prezrieť si kaštieľ s odborným výkladom, kde sa dozvedeli veľa nových informácií...