Stretnutie so spisovateľom

Žiaci našej školy sa zúčastnili zaujímavej besedy s literárnym vedcom, spisovateľom, prozaikom a vysokoškolským pedagógom, pánom doc. PaedDr. Antonom Laučekom, PhD. Celá prednáška sa uskutočnila v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.