POZDRAV Z DÁNSKA

V rámci projektu Erasmus+ vycestovali dve naše žiačky s učiteľkou na študijný pobyt do Dánska. Dievčatá sa zúčastňujú vyučovania a tiež spoznávajú krajinu.