HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (ŠTÚROV UHROVEC)

V Uhrovci sa uskutočnila už 67. krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu výborne reprezentovala Ráchel Sudrová z I.O.