Vyhodnotenie „VIANOČNEJ SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIE VYZDOBENÚ TRIEDU“ 2018