Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život