Slávnostné odovzdávanie dekrétov a Prvé stretnutie rady mladých