„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – 27. ročník celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou pod záštitou MK SR