Návšteva Regensburgu – vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka