DOD 2019 - prezentácia výstupov z odborných stáží

Na Dni otvorených dverí našej školy 7.12.2019 v rámci prezentácie výstupov z odborných stáží v Projektoch ERASMUS +, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú naši učitelia nám: Mgr. Ľubomír Jurík, Mgr. Janka Majtánová, Mgr. Jana Dubinová a PaedDr. Andrea Krajčovičová predviedli nové metódy vyučovania cudzích jazykov.