Erasmus+ Grécko 2024

V rámci programu Erasmus+ sa učiteľka Mgr. Jana Lomnická zúčastnila vzdelávacieho kurzu v Aténach. Jednalo sa o 6-dňový kurz s názvom - Performance Art Techniques for an Effective Communication (Umelecké techniky pre efektívnu komunikáciu), na ktorom mala možnosť osvojiť si techniky súvisiace s vystupovaním pred obecenstvom.