Erasmus+ Florencia 2023

V rámci programu Erasmus+ vycestovali 2. apríla 2023 naše dve učiteľky Mgr. Šimová a PaedDr. Krajčovičová do slnečnej Florencie. Cieľom kurzov, ktoré absolvovali, je naučenie sa nových techník na vytváranie pozitívnej atmosféry v triedach, ako aj moderné formy a metódy vyučovania.