Ukončenie projektu č. 2019-1-SK01-KA101-060088

Projekt Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia 2019/2020, ktorý sme vypracovali ešte v roku 2019 v rámci projektov Erasmus plus, je ukončený.