Škola s dobrým srdcom

Naši žiaci sa vždy ochotne zapoja do dobrovoľníckych aktivít a teraz tomu nebolo inak. V tomto predvianočnom čase spolu s učiteľkami odborných predmetov navarili pre ľudí v núdzi guláš a koláče.