Raz nám znovu vyjde slnko

Ani tento rok žiaci 5. ročníka odboru hotelová akadémia ako svoju praktickú maturitnú skúšku nevynechali možnosť pozvať tých najpovolanejších lektorov, ktorí veľmi zaujímavo, odborne a s prehľadom hovorili o svojich skúsenostiach, možnostiach a ponukách v oblastiach, v ktorých aktívne pôsobia.