Olympiáda v nemeckom jazyku 2023

16. novembra 2023 zorganizovala predmetová komisia cudzích jazykov školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy súťažili v disciplínach, v ktorých mohli preukázať svoje vedomosti, jazykové zručnosti, pochváliť sa a zmerať si sily so spolužiakmi.