Helsinky - prednáška a workshop pre učiteľov

Mgr. Libor Mokrý informoval svojich kolegov o kurze s názvom Competencies and Awareness for a Multicultural Classroom, na ktorom sa zúčastnil v Helsinkách. Cieľom tohoto kurzu bolo hlavne priniesť nové nápady a poznatky o práci s deťmi, ktoré pochádzajú z rôzneho multikultúrneho prostredia.