Exkurzia Masarykov dvor

Naši žiaci sa zúčastnili exkurzie zameranej na tému "Z farmy na stôl". Koncept "byť sebestačný" - dopestovať si vlastné plodiny, chovať hospodárske zvieratá a spotrebovať ich vo svojej reštaurácii naplno využíva rezort Masarykov dvor v obci Vígľaš.