Organizácia školského roka

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na školský rok 2020/2021 takto:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2021, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína dňa 2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí dňa 31. januára 2022 (pondelok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

PRÁZDNINY:

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok) a končia sa 29. októbra 2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).

 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2021 (štvrtok) a končia sa 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).
 • Polročné prázdniny4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
  21.02. - 25.02.2022

  Košický kraj, Prešovský kraj

  28.02. - 04.03.2022

  Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

  07.03. - 11.03.2022

  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 • Veľkonočné prázdiny sa začínajú 14. apríla 2022 (štvrtok) a končia sa 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda).
 • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 a končia sa 2. augusta 2022. Vyučovanie v novom školskom roku 2022/2023 sa začne 5. septembra 2022 (pondelok).

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
 
1

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

 
2

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

 
3

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

 
4

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

 
5

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

 
6

od 24.12.2021, 0:00 do 06.1.2022, 0:00

7 8 9
10 11 12 13
 
14
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
15
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
16
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
17
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
18
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
19
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
20
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
21
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
22
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
23
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
24
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
25
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
26
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
27
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
28
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
29
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
30
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
31
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00