6323 K hotelová akadémia

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

  • 5 rokov, ukončené maturitnou skúškou

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť - posúdi lekár
  • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Od školského roku 2009/2010 získa žiak po absolvovaní štúdia a splnení požadovaných podmienok spoločne s vysvedčením o maturitnej skúške aj výučný list s číselným kódom a názvom 6323 6 hotelová akadémia. Po ukončení štúdia je absolvent pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností a je schopný samostatne podnikať.

Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania:

Absolvent má mať po úspešnom absolvovaní širokú slovnú zásobu a dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom aj písomnom styku v slovenskom a v dvoch cudzích jazykoch. Má znalosť stredoškolskej matematiky, informatiky, geografie cestovného ruchu, znalosti základov etiky, psychológie a sociológie. Dokáže komunikovať s ľuďmi v pracovnom i osobnom živote.

Požiadavky na absolventa:

Pozná základné ekonomické zákony a kategórie, ekonomické, organizačno-právne a legislatívne podmienky v podnikateľskej činnosti v hotelierstve. Ovláda zásady správneho stolovania, princípy a technologické postupy prípravy jedál.


Video

MENU SLOVENSKEJ KUCHYNE v podaní žiakov z II.K

Ukážka praktického vyučovania žiakov odboru hotelová akadémia na hodine cvičenia technológie prípravy pokrmov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2
3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31