Voľné pracovné miesto

Ponuka voľného pracovného miesta

 

Pracovné miesto:  kuchárka/kuchár

Požadovaný stupeň vzdelania:  stredná odborná škola – výučný list v odbore kuchár

Požiadavky na uchádzača: samostatnosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, komunikatívnosť, ochota pomáhať  

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a jej pracoviská

Prax v odbore: aspoň 1 rok; skúsenosť v školskej jedálni vítaná

Nástup: 01.01.2023, resp. podľa dohody, pracovný pomer na dobu určitú

Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pracovná doba: 6.00-14.00 h;   37,5 h/týžd

Žiadosť (+ životopis) zasielať na e-mailovú adresu do 12.12.2022.

Kontaktná osoba:                  
Mgr. Miroslava Šurinová
Telefón: 046/542 077, 0902 491 322,
e-mail: miroslava.surinova@kalina.sk


1. Pracovné miesto:  Učiteľ/ka odborných predmetov SŠ – tovaroznalectvo, odborný výcvik, technológia prípravy pokrmov, obchodná prevádzka – Skupina odborov vzdelávania 63 a 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I a II

Požadovaný stupeň vzdelania:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Prax v odbore: min. 5 rokov

Miesto výkonu práce:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Nástup: 09.01.2023, pracovný pomer na dobu určitú

Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 37,5 h/týžd  (z toho 22 h  priama vyučovacia povinnosť)

 


2. Pracovné miesto:  Majster/ka odbornej výchovy SŠ v odbore kuchár

Požadovaný stupeň vzdelania:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Prax v odbore: -

Miesto výkonu práce:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Nástup: 09.01.2023, pracovný pomer na dobu určitú

Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah úväzku: 37,5 h/týžd  (z toho 32,5 h  priama vyučovacia povinnosť)


Kontaktná osoba:

Mgr. Miroslava Šurinová
046 542 0770, 0902 491 322
e-mail: miroslava.surinova@kalina.sk

Vopred ďakujem všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o prácu v našej organizácii. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.