KONTAKTY

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 2110, fax: 046/542 4619
info@kalina.tsk.sk


IČO: 00158577
DIČ: 2021143531Zriaďovateľ školy:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Riaditeľ školy PaedDr. Štefan Gaman stefan.gaman@kalina.tsk.sk 046/542 4619
Sekretariát Ingrid Dudášová info@kalina.tsk.sk 046/542 2110
Lucia Hlinková
Zástupkyne
pre teoretické vyučovanie
Mgr. Darina Krčíková darina.krcikova@kalina.tsk.sk 046/542 0239
Mgr. Jana Pernišová jana.pernisova@kalina.tsk.sk
Ing. Jana Sudrová jana.sudrova@kalina.tsk.sk 046/542 0238
Zástupkyňa
pre praktické vyučovanie
Ing. Helena Beňačková helena.benackova@kalina.tsk.sk 046/542 0238
Zástupca pre technicko-
ekonomické činnosti
Ing. Jozef Mokrý jozef.mokry@kalina.tsk.sk 0904 508 758
046/542 5391
Sekretárka zástupcu Irena Oravcová irena.oravcova@kalina.tsk.sk
Personalista
a technik BOZP
Mgr. Mária Rozenbergová maria.rozenbergova@kalina.tsk.sk 0908 287 057

Hospodársko-ekonomický úsek

Hospodársky úsek Ing. Ľubica Radošániová lubica.radosaniova@kalina.tsk.sk 046/542 5391
0902 823 195
Dagmar Vaculčíková dagmar.vaculcikova@kalina.tsk.sk
Vedúca učtárne Bc. Mariana Dobrotková marianna.dobrotkova@kalina.tsk.sk 046/542 5621
Učtáreň Božena Laluhová bozena.laluhova@kalina.tsk.sk
Eva Hianiková eva.hianikova@kalina.tsk.sk
Eva Kmeťková eva.kmetkova@kalina.tsk.sk 046/542 0769
Mzdová učtáreň Ing. Lenka Pernišová lenka.pernisova@kalina.tsk.sk 046/542 0770
0902 491 322
Bc. Miroslava Šurinová miroslava.surinova@kalina.tsk.sk

Pracoviská školy

A klub Mgr. Margita Hajsterová 046/543 0649
0902 829 783
Cukrárska výrobňa Bc. Ida Bártová cukrarik@gmail.com 0902 824 086
Školská jedáleň Kmeťová Dagmar jedalen.kalina@gmail.com 046/542 5264
Odborné učebne HA Sever vyučujúci odborných predmetov 046/540 4370
Dom služieb Kalina Bc. Jana Priečková 046/542 2009
0902 823 194
Visage 4 you Mgr. Táňa Dražová 046/542 6173
Školský internát Klaudia Majzlanová internat.kalina@gmail.com 046/542 5060

Správca webovej stránky školy

Správca webu Čertíková Andrea adminkalina@gmail.com

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok