Prezentácia SOŠ OaS Prievidza 2020/2021

<<späť na SOŠ OaS Prievidza  |  13.10.2020
Prezentácia odborov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza