SOŠ OaS Prievidza

Prezentácia školy  

Predstavenie školy, žiakov, odborov, prevádzok...

Školská jedáleň a kuchyňa SOŠ obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza  

Prezentácia školskej jedálne a kuchyne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Prezentácia SOŠ OaS Prievidza 2020/2021  

Prezentácia odborov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Ten robí to a ten zas tamto...  

Reportáž RTV Prievidza o Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi