ŠKOLSKÝ INTERNÁT

budova internátu

Školský internát je umiestnený v areáli školy v blízkosti centra mesta, v ktorom sa nachádza historická časť mesta so svojimi kultúrnymi pamiatkami, nákupné strediská, pošta, mestský dom, peňažné ústavy, okresná knižnica, regionálne kultúrne centrum, množstvo kaviarní s letnými terasami, mestská tržnica a neďaleko aj autobusová a železničná stanica.

vrátnica chodba schodisko

Vybavenie internátu:
Na každom z troch poschodí je kuchynka s chladničkou a študovňa s televíznym prijímačom.

izba izba spoločenská miestnosť izba

Na prízemí je spoločenská miestnosť s televíznym prijímačom, DVD a videoprehrávačom. Knižnica so siedmimi počítačmi s pripojením na internet a v celej budove je WI-FI.

Prevádzku ŠI zabezpečujú dve vychovávateľky v popoludňajšej zmene, jedna v rannej a jedna v nočnej zmene, o čistotu a pranie vo vlastnej práčovni sa stará jedna upratovačka.

Žiaci po rannom budíčku, osobnej hygiene, upratovaní izieb a raňajkách odchádzajú do školy. V prípade, že majú popoludňajšiu prax, vychovávateľka v rannej zmene pripraví program. Po príchode zo školy majú žiaci osobné voľno do večere. Potom majú priestor vyhradený na štúdium, výchovnú a krúžkovú činnosť, ktorá je rôznorodá a dobrovoľná. Po osobnej hygiene a večierke sa od žiakov vyžaduje nočný kľud.

Zdenka Kurucová, upratovačka Klaudia Majzlanová, vedúca ŠI
Krúžková činnosť:internet ohnisko voľný čas

Školský poriadok školského internátu
Výchovný program školského internátu

Orientačná mapa

Kontakt na nás:

Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
tel. č.: 046/542 50 60, 0902 823 193
internat.kalina@gmail.com


Rozhodnutie RŠ k určeniu výšky poplatku za stravu od 1. 9. 2011 a poplatkov žiakov za ubytovanie v ŠI od 1. 9. 2011

Rozhodnutie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravného od 1. 4. 2012


Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň:
raňajky (0,86 €) + obedy (1,89 €) + večere (1,51 €) za mesiac = 85,20 €
v časoch:
 raňajky: 
6.30 –   7.45
obedy:
11.30 – 14.00
večere:
17.30 – 18.00CENNÍK platný od 1. 9. 2012:
–  za poskytnuté ubytovanie v školskom internáte:
I. ŽIACI stredných škôl ubytovaní počas školského roka: 33 € mesačne

Ubytovanie v rámci podnikateľskej činnosti
II. ŠTUDENTI vysokých škôl a pomaturitného štúdia: 50 € mesačne
                      (okrem víkendov, sviatkov, prázdnin)  7 € za noc
III. HOSTIA: 100 € mesačne, (okrem víkendov, sviatkov, prázdnin)  10 € za noc

–  za poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení na Ul. Garbiarska č. 26:
ŠTUDENTI vysokých škôl: 60 € mesačne  (iba paušál)

V opodstatnených prípadoch môže riaditeľ školy poskytnúť zľavu z poplatku za ubytovanie hostí na základe predloženej žiadosti.

UBYTOVACIE ZARIADENIE

Ul. Garbiarska 26, 971 01 Prievidza

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok