APRÍL 2012

Mladý účtovník - Nový salón krásy - Celoškolský volejbalový turnaj - Mladý sommelier - Talentové skúšky - Rozzelenalo sa - Orientálna kuchyňa - Praktická maturita kuchárov a čašníkov - Deň narcisov - Savária Floriadae - Medzinárodná dohoda - ALFA a OLYMP - Brigáda v Chrenovci-Brusne - Skúšky krásy - Pocta Picassovi - Obhajoby IV.G - Rodičovský raut - U šálky - SOČ 2012 - Sladké skúšky - Slávnostné obhajoby - GASTRODNI 2012 - Poznaj svoje peniaze - Mimoriadna udalosť v ŠI

Mladý účtovník

Dňa 2. apríla 2012 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži z účtovníctva – pod názvom Mladý účtovník – pokročilí. Zúčastnili sa ho žiaci III.H a IV.H odbor obchod a podnikanie. Po ťažkom zadaní príkladu z jednoduchého účtovníctva a výpočtu miezd na programe od firmy KROS žiaci skonštatovali, že majú ešte čo doháňať, aby mohli pristúpiť k maturitnej skúške. Súťaž pripravili Ing. Mariana Vaňová a Ing. Marta Kevická za predmetovú komisiu ekonomických predmetov. Víťazi získali diplom a vecné ceny: 1. miesto: Nora Machalová IV.H, 2. miesto: Daniela Greschnerová IV.H, 3. miesto: Romana Žišková IV.H, 4. miesto: Dominika Líšková III.H. Blahoželáme!


Nový salón krásy

2. apríla 2012 sa po prvýkrát otvorili dvere nášho nového pracoviska odborného výcviku na Ul. T. Vansovej. Obyvatelia mesta si ho pamätajú spred niekoľkých rokov ako predajňu potravín a cukráreň, dnes však toto miesto patrí kráse. Kozmetický a kadernícky salón so svojimi kompletnými službami ponúka služby širokej verejnosti denne od 7.00 do 18.00 hodiny za veľmi výhodné ceny. Veľmi zaujímavá ponuka je tu pre žiakov a zamestnancov našej školy v podobe zvýhodnených, už aj tak veľmi prijateľných cien.

Salón krásy pod názvom VISAGE 4 YOU na Ul. T. Vansovej (pri stanici) vám zaručí vynikajúce služby za nízke ceny. Môžete navštíviť nielen kaderníctvo a kozmetiku, ale aj pedikúru, manikúru. Neváhajte a navštívte naše pracovisko, ktoré vám pred blížiacim letom ponúka dokonca aj solárium! Ponúkame pár fotografií zo slávnostného otvorenia...


Celoškolský volejbalový turnaj

Volejbal je kolektívnym športom, ktorý si v našej škole získal mnoho priaznivcov, o čom svedčí účasť 24 družstiev, čiže takmer 200 záujemcov o najcennejší titul. 3. apríla 2012 na svoje šance trpezlivo čakali dievčatá a chlapci všetkých ročníkov i odborov, ktoré vo vzájomných súbojoch premieňali na cenné body.

Telocvikári všetko starostlivo zaznamenávali a fanúšikovia sediaci na lavičkách fandili tým „svojim“.

A výsledky?

Chlapci: 1. miesto:   IV.J Dievčatá: 1.miesto:     III.K
2. miesto:    I.F 2. miesto:    I.G
3. miesto:   IV.G 3. miesto:   I.F


Mladý sommelier

V dňoch 2. – 3. apríla 2012 sa v Piešťanoch uskutočnil už XIII. ročník celoslovenskej súťaže so zahraničnou účasťou „Mladý sommelier“. Našu školu opätovne reprezentovali žiaci V.K triedy odboru hotelová akadémia Monika Danková a Dalibor Dekický, ktorých na súťaž pripravovala odborná učiteľka Mgr. Bajánová.

Súťaž pozostávala z viacerých disciplín:
- písomný test z oblasti vinárstva, vinohradníctva a sommelierstva;
- priraďovanie, určovanie a hodnotenie anonymných vzoriek vína;
- vylosovanie pokrmu aj ehodoplnenie vhodným vínom, ktoré musí súťažiaci odborne podať.
Vo veľmi silnej konkurencii obsadili krásne 6. miesto (Dalibor) a 7. miesto (Monika). Je to najlepšie umiestnenie našich žiakov v tejto súťaži, mimo žiačky Edity Balčirákovej, ktorá v minulých ročníkoch obsadila 1. miesto.


Talentové skúšky

To, čo by sme si všetci priali, sa možno stane skutočnosťou. O čom je reč? O tom, že v našej škole nám veľmi chýba odbor krajčír, ktorý zanikol pred niekoľkými rokmi z dôvodu nezáujmu žiakov. Ťažko hľadať vinníka, závisí to od celkovej ekonomickej situácie štátu, ale to, čo by sa dalo urobiť, je chytiť šancu v podobe novootvoreného odboru, ktorý je príbuzný tomu predošlému, avšak v nových, krajších a hlavne perspektívnejších šatách. Reč je o novom odbore odevný dizajn, do ktorého záujemcovia musia splniť podmienku absolvovania talentových skúšok. Tieto sa uskutočnili 4. apríla 2012 pod odborným dozorom p. Mgr. Ďurišovej a Bc. Jančekovej. Zúčastnilo sa ich 7 žiačok, ktoré preukázali svoju šikovnosť v kreslení zátišia i v tvorbe koláže. Preto veríme, že móda sa do našej školy opäť vráti.


Rozzelenalo sa

O tom, že jar sa nezadržateľne priblížila, sa môžeme presviedčať na každom kroku. V jedálni bola prestretá slávnostná veľkonočná tabuľa, na dvore sa rozzelenala tráva, rozkvitli tulipány a údržbári robili prvý postrek stromkov, aby nás jeseň mohla potešiť dobrou úrodou šťavnatého ovocia.


Orientálna kuchyňa

Tajomstvá orientálnej kuchyne sme mali možnosť odhaliť 11. apríla 2012, kedy nám žiaci s kolektívom majsteriek v školskej jadálni pripravili ukážku slávnostnej tabule prestretej v tomto štýle a na ochutnanie špecialitu pod názvom Bravčové mäso orientálne s pórovou ryžou.


Praktická maturita kuchárov a čašníkov

Maturitné skúšky pozostávajú nielen z teoretického overovania žiackych vedomostí, ale aj s ich praktickým využitím. Tentokrát odborná komisia pred zrakom rodičov preskúšala zručnosť žiakov IV.G odboru kuchár a čašník, servírka.

Do školského závodu A klub boli v dňoch 12. - 13. apríla 2012 pozvaní rodičia alebo rodinní príslušníci žiakov, ktorí im pripravili kompletné menu a obslúžení boli formou zložitej obsluhy pri slávnostnej tabuli nastretej k určitej príležitosti.


Deň narcisov

Tento rok pripadol Deň narcisov na piatok 13. apríla 2012. Skupinky žiačok so žltými kvietkami z tried III.J a IV.K pod vedením Mgr. Zuzany Markovej sa opäť rozišli po chodbách školy i centre mesta za účelom pomôcť s verejnou finančnou zbierkou na podporu onkologicky chorých pacientov a ich rodiny.

Pripnutím si žltého narcisu 13. apríla môžete podporiť myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Liga proti rakovine


Savária Floriadae

V SOŠ Otta Hermana v Szombathelyi v Maďarsku sa 13. – 15. apríla 2012 konal už 23. ročník súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov. Tento rok museli všetky súťažné práce spĺňať tému, ktorá znela „Cesta do dávnej doby“. Každý súťažiaci musel zhotoviť kyticu pre dámu z vyšších kruhov z čias kráľa Ľudovíta XIV., pripraviť kvetinový dar v podobe vejára a prestrieť stôl so sviatočnou kvetinovou výzdobou pre dve osoby na tému: Čaj o piatej na dvore kráľa Ľudovíta XIV. Kalinu reprezentovali diavčatá Lenka Kováčová z III.DV, Emília Halašková z III.EV a Monika Gundová z II.BV pod vedením Ing. Gablíkovej. Úlohy odborného sprievodcu a fotografa sa zhostil Ing. Palásthy.

Kým žiaci pracovali, pedagógovia navštívili miestne arborétum s bohatou výsadbou starobylých platanov, dubov a iných vzácnych drevín. Hostitelia pripravili aj bohatý kultúrny program.

Kolektívnou prácou bolo zhotovenie kvetinového barokového koberca s rozmermi 0,7 m x 1,4 m v školskom parku. Súťažiaci mali na prácu čas 270 minút.

Na druhý deň sa museli súťažiaci postarať o to, aby si ich súťažné exponáty zachovali svoju sviežosť. Následne nadišlo hodnotenie veľmi prísnej odbornej poroty. Naši súťažiaci obsadili 4. miesto so svojim kvetinovým kobercom a celkovo sa v súťaži umiestnili na 5. mieste.

Blahoželáme a prajeme ešte veľa možností podobného súťažného zápolenia, ktoré prinesie okrem úspechov aj mnoho skúseností a nových poznatkov.


Medzinárodná dohoda

V dňoch 16. – 19. apríla 2012 prijala chorvátska Stredná škola Mate Balote Poreč hostí z našej školy, ktorá nadviazala na predchádzajúcu spoluprácu so SOU na Vinohradníckej ulici. Hostia počas návštevy prerokovali dohodu o medzinárodnej spolupráci škôl, ktorá bola uzavretá 4. apríla 2008. Súčasťou spolupráce budú výmeny študentov a pedagógov zamerané na vzájomné spoznávanie krajín spolupracujúcich škôl.


ALFA a OLYMP

Pre maturantov začalo úrodné obdobie v podobe maturitných známok. Začala praktická časť odbornej zložky. Súvislý účtovný program v programe ALFA si naostro vyskúšali študijné odbory – pracovník marketingu, obchodný pracovník, ekonomika pôdohospodárstva a podnikateľ pre rozvoj vidieka. Počas stanoveného času mali zaevidovať účtovné doklady v peňažnom denníku, vystaviť faktúry, vypočítať mzdy a odvody, spracovať účtovnú závierku. A mali veru čo robiť, aby sa im to za pomoci techniky podarilo. Ale to bola len jedna časť, ktorú pripravila PK ekonomických predmetov.

V ďalšej časti ich čakala obhajoba podnikateľských plánov, ktoré vopred odovzdali. Zaujímavé prezentácie v programe PowerPoint, zamerané na odbory ako reklamná agentúra, tovaroznalectvo alebo podnikanie v poľnohospodárstve, museli odprezentovať a obhájiť tak svoju prácu pred odbornou komisiou.

Počas troch dní sa študenti študijného odboru obchod a podnikanie IV.H snažili zabojovať s počítačovými programami ALFA a OLYMP a úspešne zvladnuť mesačnú účtovnú závierku. Niektorí sa nemohli odtrhnúť od počítača, len aby sa im podarilo úspešne zvládnuť náročne pripravené úlohy. Veď ide o peniaze pre zamestnancov, ale aj o hospodárenie firmy. Potrápili sa nielen študenti, ale aj maturitná komisia pri opravovaní. O tom, že to bolo náročné, svedčili tváre študentov. Ale kto sa ako pripravoval počas štyroch rokov, tak sa vyvíjali aj výkony pri spracovani. Nuž, veľa elánu do ďalších skúšok.

Ing. Mariana Vaňová

Brigáda v Chrenovci-Brusne

Študentka tretieho ročníka odboru obchod a podnikanie, zameranie na cestovný ruch, Lucia Zemanovičová iniciovala uskutočnenie brigády v lokalite výskytu pieskovcových kamenných gulí v Chrenovci-Brusne, ktorá bola zameraná na vyčistenie a skultúrnenie miesta ich výskytu. Ide o mimoriadnu geologickú zaujímavosť. Je to rarita svetového významu. Tieto zaujímavé útvary sa na Slovensku nachádzajú na Kysuciach a v lome v časti Brusno. Brusnianske gule boli hlavnou témou SOČ Lucie Zemanovičovej, s ktorou sa zúčastnila regionálneho aj krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti a bude reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole SOČ v Piešťanoch. Tento úspech ju motivoval a v spolupráci s OÚ v Chrenovci-Brusne a starostom obce Ing. Tiborom Čičmancom vypracovala projekt na získanie finančných prostriedkov pre vybudovanie náučného chodníka „Šanca pre región“. Získané financie prispejú k sprístupneniu tejto jedinečnej prírodnej pamiatky, zviditeľneniu obce a skvalitneniu cestovného ruchu v regióne.

foto: Samuel Chlpek

Brigády sa 18. apríla 2012 zúčastnili spolužiaci Lucie z III.H a žiaci I.L odboru hotelová akadémia v rámci krúžkovej činnosti „Študentský poznávací klub“ a predmetu Ekológia. Z aktívne stráveného dňa mali dobrý pocit nielen študenti školy, ale s ich prácou, iniciatívou a disciplínou boli spokojné aj ich vyučujúce Ing. Gaplovská a Ing. Eisenhardtová a najspokojnejší bol určite pán starosta obce, ktorý brigádnikom zabezpečil po namáhavej práci aj občerstvenie.

Ing. Eva Eisenhardtová


Skúšky krásy

Tak by sa dali nazvať praktické maturitné skúšky žiačok v odbore kozmetik, ktoré sa konali 18. – 20. apríla 2012. Prvou časťou bola obhajoba podnikateľského plánu a následne ukázali prakticky svoje nadobudnuté zručnosti.


Pocta Picassovi

Exkurzia tried I.L, I.J, II.J mala cieľ v Bratislave, kde si 19. apríla 2012 v rámci dejín kultúry, výtvarnej prípravy a estetickej a výtvarnej výchovy prezreli výstavu diel P. Piccasa v Pálffyho paláci. Legenda svetového výtvarného umenia maliar, grafik a sochár Pablo Picasso sa stal najslávnejším umelcom 20. storočia. Pablo Picasso a Georges Braque vynašli kubizmus, ktorý vyvolal najväčšiu revolúciu v spôsobe videnia reality v 20. storočí. Pracovali spolu v rokoch 1910 – 1914 v takom úzkom a intenzívnom kontakte, že mali často problém rozoznať, kto z nich obraz namaľoval. V stálej expozícii PRÍBEHY A FENOMÉNY. SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOROČIA II najviac zaujalo dielo Mateja Kréna – PASÁŽ.


Obhajoby IV.G

Po úspešnom predvedení svojich zručností v A klube museli tieto obhájiť aj ústne všetci žiaci študijného odboru kuchár a čašník, servírka 20. apríla 2012. Po slávnostnom zahájení triednym učiteľom Mgr. Richterom a zásupkyňou Mgr. Krčíkovou žiaci zasadli za zelené stoly k dvom skúšobným komisiám.


Rodičovský raut

Táto forma previerky praktických zručností žiakov odboru hostinský v rámci záverečnej praktickej skúšky sa konala už po 16 krát a zakaždým sa stretáva s veľmi priaznivou odozvou nielen zo strany skúšobnej komisie, ale hlavne zo strany rodičov, korí majú možnosť „ochutnať“, čo sa ich deti za 3 roky štúdia naučili.


U šálky

Nevšednú kaviareň U šálky otvárali 23. apríla 2012. Ojedinelou na Slovensku sa stala tým, že v nej obsluhujú sluchovo postihnuté servírky a hostí zaujme aj to, že si kávu, čaj, alkoholické či nealkoholická nápoje vrátane miešaných nápojov z čerstvého ovocia môžu objednať pomocou počítača a piatich dotykových obrazoviek. Je na nich nielen kompletná ponuka, ale pri objednávke sa ešte ukáže postava, ktorá ju preloží do posunkovej reči.

   foto: TASR/Pavol Remiaš

Na otvorení sa zúčastnili aj naši žiaci so svojimi p. majsterkami, ktorí dali otvoreniu slávnostný punc. Nielen pohostením, studenými misami, ale aj atraktívnou sabrážou – otváraním šumivého vína mečom. Vzácnym hosťom otvorenia a zároveň krstným otcom tohto netradičného zariadenia sa stal vynikajúci odborník na prípravu kávy, barista pán Stanislav Cibuľa.


SOČ 2012

Stredoškolská odborná činnosť je súťažou žiakov talentovaných v určitej oblasti, ktorá ukazuje alebo objavuje cesty tvorivého riešenia problémov v rôznych oblastiach života spoločnosti. Asi takto by sa dala v stručnosti definovať súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Tento rok sa do školského kola prihlásilo viacero jednotlivcov, z ktorých do regionálneho kola 16. marca 2012 v Bánovciach nad Bebravou postúpilo 9 prác. Do krajského kola, ktoré sa konalo 4. apríla 2012 v Starej Turej za našu školu postúpili Mária Kováčová s „Návrhom poznávacieho zájazdu po Nórsku“, Andrea Pápayová s prácou „Handlová a banský náučný chodník“, Lucia Zemanovičová s projektom „Kamenné gule v Chrenovci-Brusne“, Eva Uhliarová s učebnou pomôckou vo forme publikácie „Takto chutí horná Nitra“ a Lenka Kováčiková s prácou „Činnosť top a personálneho manažéra v cateringovej spoločnosti“. Pri množstve prác, ktoré porota hodnotila sa až do celoštátneho kola v Piešťanoch podarilo postúpiť Lucii Zemanovičovej, ktorej zároveň k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.


Sladké skúšky

Tak v takejto skúšobnej komisii by pristal sedieť azda každý. Vidieť a chutnať množstvo zákuskov, ktoré žiaci v rámci praktickej záverečnej skúšky v odbore cukrár pripravujú, však nie je až také „sladké“. Treba posúdiť nielen chuť, ale aj vizuálnu stránku, estetiku a vypočuť si teoretické vedomosti, ktoré každý žiak pri skúške musí preukázať.


Slávnostné obhajoby

Tradične v predvečer Gastrodní pripravujú žiaci 4. ročníka hotelovej akadémie slávnostné tabule, ktoré sú súčasťou hodnotenia ich záverečnej skúšky k výučnému listu. Aj tento rok pripravili mnoho zaujímavých a farbami hrajúcich slávnostných tabúľ, ktoré boli súčasťou expozície gastronomického sviatku našej školy.


GASTRODNI 2012

Gastrodni si rokmi získali nielen tradíciu, povesť, ale aj svojich stálych návštevníkov. Nás však teší, že k nim stále pribúdajú i ďalší, pretože každý ročník Gastrodní je niečím iný, výnimočný. Ani tento rok tomu nebolo inak, pretože štýlové reštaurácie, bary, slávnostné stolovanie, barmanská súťaž, cukrárske výrobky, účesová tvorba, líčenie, viazanie kvetín, darčekové balenie a mnoho iných zaujímavostí opäť poskytlo nové zážitky, inšpirácie a nápady. Poďte s nami nazrieť do našej školy, ktorá dva dni s radosťou vítala každého návštevníka.

               foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek     foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek      foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek foto: Samuel Chlpek

Poznaj svoje peniaze

Súčasťou vzdelávania je aj učenie o peniazoch. Žiaci predbehli dobu finančnej krízy a učia sa rozumieť osobným financiám prostredníctvom prvého inovačného e-learningového programu Poznaj svoje peniaze, ktorý vytvorila pre školy Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.
Pretože máme aj v našej škole tento program, tak sa mali možnosť žiaci zapojiť do tvorby prezentácií a vybrať si z ôsmich stanovených tém. Podmienkou bola prezentácia v Powerpoint a dvojstranová štúdia k danej téme. Do tvorby prezentácií sa zapojili žiaci v rámci ekonomiky pod vedením Ing. Vaňovej, Ing. Kevickej, Ing. Mihálovej, Ing. Cagáňovej.
Nadácia pre deti Slovenska vybrala 19 najlepších z celého Slovenska, medzi ktorými boli šiesti žiaci našej školy. Určite to svedčí o kvalite dosahovaných výsledkov v programe pri praktickom vyučovaní pre život.

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 sa v Senci v hoteli Cosmopolitan a v SLSP v Bratislave uskutočnila študentská konferencia, ktorej sa zúčastnili žiaci pod vedením Ing. Mariany Vaňovej, ktorá využíva program Poznaj svoje peniaze. Po príchode do Senca sme si prezreli Slnečné jazerá, okolité ubytovacie a stravovacie zariadenia. Pod vedením vyškolených učiteľov sme rozpracovávali e-learningový program, vymieňali skúsenosti v témach finančnej gramotnosti, rozhodovali o študentských financiách a rodinnom rozpočte. Vo večernom programe sme využili aj vodu v aquaparku a hlavne sa snažili načerpať sily na hlavnú súťaž na druhý deň.

Po presune do centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave nás postrašila veľká kongresová miestnosť, kde žiaci prezentovať svoju vytvorenú prácu a odpovedať na niekedy nepríjemné a záludné otázky komisie a účastníkov. Ale naši žiaci to zvládli vynikajúco. Ocenení boli: Kristián Zita II.L (téma: Peniaze a humor), Martina Zábojníková IV.H (V živote sú dôležitejšie veci ako peniaze), Radka Tarabčíková I.F a Andrea Handlerová III.K (Oplatí sa v dnešných časoch sporiť?), Romana Žišková IV.H (Prečo je dobré robiť si rozpočet?). Špeciálne ocenenie prítomných študentov – „Práca, ktorá nás zaujala“ získala Andrea Handlerová z III.K. Postúpila aj práca Martina Hlavačku zo IV.K (Bezpečný internet a peniaze), ale nemohol ju ísť obhájiť, nakoľko mal záverečné skúšky. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu školy!

Ing. Mariana Vaňová


Mimoriadna udalosť v ŠI

Život školy nie je len ružový, ale stávajú sa aj veci, ktoré istým spôsobom narušia bežné povinnosti a pracovné nasadenie. Jednou z nich bola havária v školskom internáte v presne nezistenom čase počas víkendu po Gastrodňoch praskla vodovodná batéria. Aby toho nebolo málo, stalo sa to na treťom poschodí a voda niekoľko desiatok hodín plným prúdom tiekla po celej budove. Zničila tak steny, stropy, koberce, pracovné stoly, doklady v kanceláriách na prízemí, v izbách nábytok, matrace, posteľnú bielizeň... skrátka všetko, čo jej prišlo do cesty. Tento hrozivý pohľad sa naskytol pracovníkom školy až v pondelok ráno, kedy nič netušiac nastúpili na svoje pracoviská. Namiesto práce, ktorú mali na ten deň naplánovanú teda zmierňovali a likvidovali následky tejto „povodne“.

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok