Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V organizácii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle smernice č. 4/2023 referent ekonomických činností, mzdový účtovník.

Oznámenie organizácii možno podať prostredníctvom:

a) e-mailovej adresy protispolocenskacinnost@kalina.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) pošty na adresu sídla organizácie, pričom na obálke je potrebné uviesť „INTERNE CHRÁNENÉ“ „DO RÚK  ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA OCHRANU - NEOTVÁRAŤ“.

c) ústneho podania zodpovednej osobe.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31