Informácie pre odbor Hotelová akadémia

Odborná prax

Podľa vyhlášky 282/2009 MŠ SR o stredných školách a vyhlášky 268/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o SŠ je študijný odbor 6323 6 HA s platnosťou od 1. septembra 2009 zaradený do zoznamu študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list. Po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 hodín tvorí odborný výcvik (odborná prax), sa žiakovi okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydáva aj výučný list. (Za vyučovaciu hodinu v odbornom výcviku, odbornej praxi sa počíta 60 minút.) Žiaci počnúc 1. ročníkom s platnosťou od školského roku 2009/2010 po naplnení uvedenej podmienky získavajú výučný list s číselným kódom a názvom 6323 6 hotelová akadémia. Škola vydáva k vysvedčeniu o maturitnej skúške dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe (charakteristika odboru, prehľad získaných kompetencií, obsahových aj výkonnostných štandardov, možností pracovného zaradenia absolventa).

Podľa Vyhlášky o stredných školách č. 65/2015 §3 odst. 5, ktorá je v platnosti od 1. apríla 2015, je stanovený počet hodín žiakov na odbornej praxi takto:

Odbornú prax v zmluvných pracoviskách žiaci vykonávajú nasledovne:
2. ročník: v rozsahu 3 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne),
3. ročník: v rozsahu 4 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne),
4. ročník: v rozsahu 6 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne).

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v dokumente Pokyny k odbornej praxi v odbore hotelová akadémia.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31