Ukončenie projektu č. 2019-1-SK01-KA101-060088

Ukončenie projektu č. 2019-1-SK01-KA101-060088
Projekt Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia 2019/2020, ktorý sme vypracovali ešte v roku 2019 v rámci projektov Erasmus plus, je ukončený. Celý projekt bol zameraný na podporu rozvoja sociálnej inklúzie so zameraním na žiakov z rôzneho kultúrneho a náboženského prostredia a na žiakov so ŠVVP a SZP, multikulturalitu, prevenciu rasizmu a xenofóbie. Projekt sa zaoberal aj zlepšením jazykových a profesijných kompetencií našich učiteľov. Takisto sme sa snažili rozšíriť sieť medzinárodných partnerských organizácií, s ktorými by sme mohli nadviazať budúcu spoluprácu na medzinárodných projektoch. Na projekte sa zúčastnili kolegovia:
Mgr. Anna Bércešová, ktorá absolvova školenie - DIVERSITY IN EDUCATION na Malte,
Mgr. Ľubomír Jurík - AUFFRISCHUNGSKURS : METHODEN & SPRACHE, v Regensburgu,
Mgr. Jana Majtánová - DEUTSCHKURSE FUR DEN BERUF - NEMČINA PRE HOTELIEROV,
PaedDr. Andrea Krajčovičová - CREATIVITY AS A KEY COMPETENCE FOR THE 21ST CENTURY LEARNER,
Mgr. Jana Dubinová - SPICE UP YOUR TEACHING IDEAS - METHODOLOGY IN PRACTICE TODAY.
Ako si môžete pozrieť na našej stránke projektu, v rámci šírenia výsledkov sme vykonali množstvo akcií, kde naši pedagógovia predviedli nové metódy vyučovania cudzích jazykov. Učitelia tiež pripravili príručky pre kolegov jazykárov, kde si všetci môžu nájsť návody a tipy na zaujímavé hodiny. Môžeme konštatovať, že všetky ciele projektu sme splnili, a účasť na projektoch priniesla čerstvý vietor do našej práce.
Jediná časť, ktorá sa nám nepodarila splniť je akcia Job Shadowing, kde vedenie našej školy malo vycestovať do Lotyšska. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sme túto mobilitu nenaplnili.
Radi by sme ju však zahrnuli do projektov Erasmus+ v budúcnosti, pretože projekty Erasmus+ veľmi úspešne pokračujú.

Ing. Jana Sudrová

Fotogaléria