Odborný kurz výchovných poradcov v Rakúsku

Odborný kurz výchovných poradcov v Rakúsku

Naša výchovná poradkyňa Mgr. Janka Majtánová sa v rámci projektu Erasmus+ v dňoch 16.5. - 20.5.2022 zúčastnila odborného kurzu s názvom FLOURISHING, pre výchovných poradcov v Rakúsku. Cieľom tohto odborného kurzu bola myšlienka upevnenia si duševného zdravia pre žiakov aj učiteľov, zlepšenie si osobnostného rozvoja, ako aj rozličné relaxačné techniky. Takisto mala možnosť pozrieť si krásy letnej Viedne. 


Fotogaléria