KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA - KOŽAZ

Aj v školskom roku 2021/2022 organizovala Kalina KOŽAZ, ktorý sa konal v dvoch termínoch. Počasie prialo, úsmev na perách a radosť v tvári nechýbali. Študenti boli oboznámení so základmi prvej pomoci, pracovali s mapou a buzolou, strieľali zo vzduchovej zbrane, hádzali granátom na cieľ, absolvovali test z civilnej ochrany a prvej pomoci. Kurz trval tri dni, počas ktorých žiaci zbierali body v rôznych disciplínach (hod granátom, streľba, test).
Víťazom prvého kola KOŽAZ sa stal Bruno Bartoš z III.F, víťazom druhého kola KOŽAZ sa stal Jakub Marko z III.K.
Sláva víťazom, česť porazeným!

Fotogaléria