Prednáška Finančná gramotnosť

Žiaci V.K sa zúčastnili besedy s pracovníčkami z Nadácie Partners o finančnej gramotnosti. Získali cenné informácie a rady ohľadom narábania s peniazmi, s možnosťami šetrenia, investovania...