Zber hrozna v Rakúsku

Päť dní vo viniciach v rakúskych mestách Hollabrunn a Retz strávili naši žiaci a dvaja pedagógovia v rámci odbornej stáže. Úspešne sme tak nadviazali na dlhoročné partnerstvo medzi našou a tamojšou strednou školou.