Realizácia projektu participatívneho rozpočtu 2019